Ester Al Uitvaartzorg
Menu
Sluit

Privacyverklaring Ester Al Uitvaartzorg

Bezoekt u de site, mailt u Ester Al Uitvaartzorg of neemt u op een andere manier contact op, dan ontvangen wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen waarom we uw gegevens bewaren, wat er met uw gegevens gebeurt en hoe u ze kunt aanpassen of laten verwijderen. Als je jonger bent dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze website en diensten te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Zodra u contact met ons opneemt, verwerken wij uw gegevens. Dat kan zijn doordat u het contactformulier invult of telefonisch of via e-mail contact opneemt. Dat betekent dat we een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

Persoonlijke gegevens van overledene:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Sterfdatum
 • Adresgegevens
  (NB: Persoonsgegevens van een overledenen vallen niet onder de wetgeving).
  Persoonlijke gegevens van nabestaanden:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Polissen
 • Aangifte overlijden
 • Kopie Akte van Overlijden
 • Facturen leverancier
 • Getekende documenten (aanvraag voor diensten betreft de uitvaart)
 • Levensverhalen, persoonlijke verhalen
 • Gegevens voor boekhouder
 • Foto’s benodigd voor afscheidsdienst
 • Foto’s of films van de dag van de uitvaart
 • WeTransfer of Dropbox voor het versturen van foto en muziek betreft uitvaart

Als u de website van Ester Al Uitvaartzorg bezoekt, verzamelen we ook informatie van u die niet persoonlijk is, zoals de naam van de browser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt en de serviceprovider waarmee u internettoegang hebt.

Waarom verwerken we u persoonsgegevens?

In wet- en regelgeving zijn grondslagen geformuleerd voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij verwerken u
persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

 • Toestemming.
 • Voldoen aan wettelijke verplichting.
 • Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door een overheidsorgaan.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke.

Ons gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics en wellicht het doen van marketing acties. In het geval van marketing acties, heeft u absoluut recht van bezwaar. Dat betekent dat u altijd bij ons kunt aangeven dat u niet langer meer wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing acties.

In het geval van Google Analytics gebruiken we data om bezoekersgedrag te analyseren en om onze website te optimaliseren.

Met welke derde partijen delen we uw persoonsgegevens?

We delen alleen uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (denk aan verzekeraar, gemeentehuis, begraafplaats, crematoria, et cetera) en noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering (Google Analytics) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zorgen ervoor dat de websiteoptimaal werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. www.esteraluitvaartzorg.nl gebruikt geen functionele cookies.

Wat doen we met Google Analytics?

De analytische cookies worden cookies om Google Analytics te kunnen gebruiken. Met die gegevens krijgen we inzicht in zaken als welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en hoe deze zich begeeft op onze website. Dat maakt het mogelijk de website verder te verbeteren en meer informatie te bieden die de bezoekers graag lezen. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn gebruiken we dan als uitgangspunt.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

www.esteraluitvaartzorg.nl neemt de bescherming van u gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wil je je gegevens aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens aanpassen of laten verwijderen. Dat doe je door contact met ons op te nemen. Heb je tips, vragen of andere feedback? Neem dan contact met ons op via contact@esteraluitvaartzorg.nl